ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 

Одборници се бирају на непосредним изборима, тајним гласањем, на време од четири године, у складу са законом. Изборе за одборнике Скупштине Градске општине расписује председник Скупштине града.

Право и дужност одборника je да: учествује у раду Скупштине Градске општине; извршава поверене задатке; предлаже Скупштини Градске општине расправу о одређеним питањима; подноси предлоге за доношење одлука и других аката; поставља питања везана за рад органа Градске општине; даје амандмане на предлог прописа и учествује у другим активностима Скупштине Градске општине. Одборници имају право да од органа Градске општине добијају обавештења потребна за обављање њихове функције.

Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или давања гласа на седници Скупштине Градске општине и радних тела.

Одборник не може бити запослен у Управи Градске општине и лице које именује, односно поставља Скупштина Градске општине.

Скупштина Градске општине Стари град има 56 одборника.

На конститутивној седници Скупштине ГО Стари град, одржаној 2. јула 2020. године, потврђени су мандати за 56 одборника, са укупно пет одборничких листа: Александар Вучић – За нашу децу (27 одборника), Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма (6), Александар Шапић – Победа за Стари град (5), МЕТЛА 2020 – Милош Јовановић – Демократска странка Србије (4), СРЦЕ ГРАДА – Покрет слободних грађана и нестраначких комшијских иницијатива за очување Старог града (5), ЧУВАМО СТАРИ ГРАД – УЈЕДИЊЕНА ОПОЗИЦИЈА – Чувари Старог града, Нова странка, Уједињена демократска Србија, Грађански демократски форум, Демократски блок (9).

 1. БОЖИДАР НЕНЕЗИЋ
 2. ИВАНА СТАНКОВИЋ
 3. МИРЈАНА ЂУКИЋ СЛОТ
 4. ВЕСНА КЊЕГИЊИЋ
 5. Др ЈОВАНОВИЋ АНА
 6.  СРЂАН РАШЉАНИН
 7. МИЊА ИВОШЕВИЋ
 8. ТИЈАНА РАДАКОВИЋ МИЛОШЕВИЋ
 9. СТЕФАН – СИМОН СРЕТКОВИЋ
 10. МИЛУТИНОВИЋ СВЕТЛАНА
 11. НЕНАД ВУЈОВИЋ
 12. ЈЕЛЕНА БЕЛИЋ
 13. НЕВЕНА ДОДИЋ
 14. МИЛИНА УРОШЕВИЋ
 15. БИЉАНА КОСТИЋ
 16. ЈОВАН СТЕФАНОВИЋ
 17. СЛОБОДАН ДМИТРОВИЋ
 18. НЕМАЊА ШЕГРТ
 19. БОЈАНА РАДОСАВЉЕВИЋ
 20. АЛЕКСАНДРА ЂУРАШКОВИЋ
 21. БОРИС РАДАКОВИЋ
 22. НИКОЛА АВРАМОВИЋ
 23. БОРКО САРИЋ
 24. СНЕЖАНА ИВАНОВИЋ
 25. СНЕЖАНА РАДОШЕВИЋ
 26. НИКОЛА ВУЈАЧИЋ
 27. МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ
 28. ЉУБИВОЈЕ ТАДИЋ
 29. ВУЛИЋ МИЛИЦА
 30. ИВАНА СТОЈАНОВИЋ РОДИЋ
 31. НИКОЛА РОДИЋ
 32. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ
 33. ОГЊЕН ОГРИЗОВИЋ
 34. ЈЕЛЕНА ВРАЧАР РАКОВИЋ
 35. МИЛАН ЦЕРОВАЦ
 36. БОШКОВИЋ МИЛОШ
 37. НЕВЕНКА ГРАБЕЖ
 38. ПЕТАР ПРОКОПОВИЋ
 39. БОЈАНА МИТРОВИЋ
 40. УГЉЕША МАРКОВИЋ
 41. КУВЕЉИЋ ТОДОР
 42. ЂОРЂЕ МИКЕТИЋ
 43. ВЛАЈЧИЋ СЛОБОДАНКА
 44. МАРКО ЖИВКОВИЋ
 45. МАРИЈА ЈОНЧИЋ
 46. САША УЗЕЛАЦ
 47.  ДУШАН ПЕТРИЋ
 48. ЧЕДА ВЕСЕЛИНОВИЋ
 49. ВЕСНА ПЕТРИЦА
 50. ЕМИЛИЈАН ГЕРАСИМОВСКИ
 51. ИВАНА БЕЛИЋ
 52. РАДОСЛАВ НОВАКОВИЋ
 53. РАЈКО ВУЛЕВИЋ
 54. МИЉАНА ОСТОЈИЋ
 55. КАТАРИНА СИМИЈОНОВИЋ