СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА БЕБЕ

У оквиру програма “Стари град мисли на бебе”, а у циљу  спровођења пронаталитетне политике Градска општина Стари град додељује поклон честитке староградским бебама рођеним током претходне године на територији општине Стари град. Новчани износ је увећан у односу на претходни период и сада износи 15.000 динара.

Потребна документација за поклон честитку “Стари град мисли на бебе”:

  1. Захтев за опредељивање средстава из буџета (скинути на следећем линку или преузети на шалтеру општине)
  2. Очитана лична карта оба родитеља
  3. Фотокопија бебиног извода из матичне књиге рођених
  4. Фотокопија пријаве пребивалишта за бебу
  5. Број рачуна на који ће средства бити уплаћена (фотокопија банковне картице на којој се јасно види број рачуна)

Пријаву за програм, родитељи могу поднети на писарници Градске општине Стари град (Македонска 42) или послати путем електронске поште на адресу: budzet@starigrad.org.rs

Како би остварили право на поклон честитку, родитељи морају поднети пријаву до 1. јуна текуће године, за бебе рођене током претходне године.