ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ЗАПОШЉАВАЊА

22.11. позив за подношење понуда

22.11. конкурсна документација

26.12. одлука о додели уговора

10.01. обавештење о закљученом уговору