SAVET ZA PROPISE

Savet razmatra inicijative i utvrđuje nacrte i predloge odluka i drugih opštih akata koje usvaja Skupština Gradske opštine Stari grad, priprema predlog mišljenja Skupštine gradske opštine na Nacrt statuta grada i njegove izmene i dopune, daje svoje predloge i mišljenja u pogledu usklađenosti opštih akata koje usvaja Skupština Gradske opštine sa Ustavom, zakonom, Statutom grada i drugim propisima. Razmatra pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave i inicijative građana u ovom smislu, u okviru nadležnosti i poslova Gradske opštine, i o tome izveštava Skupštinu i predsednika Skupštine Gradske opštine.

Utvrđuje prečišćene tekstove opštih akata koje usvaja Skupština Gradske opštine. U slučaju pokretanja postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti opštih akata koje je usvojila Skupština Gradske opštine, upućuje odgovor Ustavnom sudu.

Predsednik: 

Za članove: Nemanja Šegrt, iz reda odbornika

  1. Biljana Kostić
  2. Stefan Simon Sretković
  3. Marko Kihler
  4. Jelena Vračar Raković
  5. Miloš Bošković
  6. Lalić Mirko
  7. Saša Uzelac

Stručne poslove za potrebe radnog tela obavlja Odeljenje za skupštinske poslove i poslove veća i predsednika Uprave gradske opštine.