KOMISIJA ZA BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA I SOCIJALNU ZAŠTITU

Komisija rešava o pravu na novčana davanja u jednokratnom iznosu i o pravu na mesečna novčana primanja boraca i invalida; predlaže reviziju predmeta korisnika mesečnog novčanog primanja; rešava po žalbi ako je rešenje o jednokratnoj pomoći doneo organ uprave bez odluke Komisije; razmatra sva pitanja koja se odnose na donošenje normativnih akta u oblasti boračke i invalidske zaštite; evidentira nerešene stambene potrebe boraca i invalida i ceni osnovanost zahteva; utvrđuje red prvenstva za rešavanje stambenih potreba; donosi odluke o davanju stanova u zakup koji su iz Gradskog fonda, daje predloge u vezi rešavanja stambenih potreba i predloge i mišljenja u vezi zamene stanova.

Predsednica komisije: dr Ana Jovanović, iz reda odbornika,.

 Članovi :

  1. Momčilo Živković, iz reda građana,
  2. Ivana Stanković, iz reda građana,
  3. Danica Jaslar, iz reda građana.
  4. Snežana Ivanović, iz reda odbornika
  5. Milica Vulić, iz reda odbornika,
  6. Predrag Stanić, iz reda građana,
  7. Čeda Veselinović, iz reda odbornika
  8. Miljana Ostojić, iz reda odbornika

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Odeljenje za društvene delatnosti.