SAVET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Savet za zaštitu životne sredine prati stanje i preduzima mere i aktivnosti na poboljšanju uslova za život i zdravlje građana, uređenju zelenih površina, parkova, bašti, balkona, ulica, izloga i dr. Prati stanje zagađenosti vazduha i informiše nadležne organe Skupštine grada o kritičnim mestima i zagađivačima. Organizuje akcije čišćenja podruma, tavana i prilaza skloništima, što je od značaja za bezbednost građana; donosi programe rada i aktivnosti u toku godine i odobrava troškove za realizaciju programa; kontaktira sa sredstvima informisanja i prezentira rad Saveta i Gradske opštine; pokreće inicijative pred nadležnim organima Skupštine grada za preduzimanje mera na zaštiti životne sredine i obavlja i druge poslove u skladu sa propisima.

Predsednik Saveta: Svetlana Milutinović, iz reda odbornika.

Članovi:

  1. Aleksandra Đurašković, iz reda odbornika;
  2. Bojan Alkalaj, iz reda građana;
  3. Slobodan Lazarević, iz reda građana;
  4. Gorica Boljanović, iz reda građana;
  5. Iva Nikolić, iz reda građana;
  6. Biljana Miličević, iz reda građana;
  7. Predrag Srejić, iz reda građana;
  8. Svetlana Sekulić, iz reda građana.

 

Stručne poslove za potrebe radnog tela obavlja Odeljenje za skupštinske poslove i poslove veća i predsednika Uprave gradske opštine.