SAVET ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Savet za zaštitu životne sredine prati stanje i preduzima mere i aktivnosti na poboljšanju uslova za život i zdravlje građana, uređenju zelenih površina, parkova, bašti, balkona, ulica, izloga i dr. Prati stanje zagađenosti vazduha i informiše nadležne organe Skupštine grada o kritičnim mestima i zagađivačima. Organizuje akcije čišćenja podruma, tavana i prilaza skloništima, što je od značaja za bezbednost građana; donosi programe rada i aktivnosti u toku godine i odobrava troškove za realizaciju programa; kontaktira sa sredstvima informisanja i prezentira rad Saveta i Gradske opštine; pokreće inicijative pred nadležnim organima Skupštine grada za preduzimanje mera na zaštiti životne sredine i obavlja i druge poslove u skladu sa propisima.

Predsednica Saveta: Svetlana Milutinović

Članovi:

  1. Aleksandra Đurašković
  2. Bojan Alkalaj
  3. Svetlana Sekulić
  4. Miloš Bjelić
  5. Gorica Boljanović
  6. Slobodan Lazarević
  7. Milica Žegarac

Stručne poslove za potrebe radnog tela obavlja Odeljenje za skupštinske poslove i poslove veća i predsednika Uprave gradske opštine.