SAVET ZA GRAĐEVINSKE I KOMUNALNE POSLOVE

Savet za građevinske i komunalne poslove daje mišljenje na Nacrt generalnog plana i regulacionih planova u skladu sa Zakonom o planiranju i uređenju prostora i naselja i Statutom grada Beograda, pokreće inicijativu za izmenu i izradu urbanističkih planova, daje predlog programa sanacije objekata i revitalizacije fasada koji donosi Skupština Gradske opštine iz namenski određenih sredstava, daje predlog Skupštini grada odnosno Javnom preduzeću za stambene usluge za sanaciju objekata i revitalizaciju fasada, pokreće inicijativu pred nadležnim organima Skupštine grada za preduzimanje mera u slučaju elementarnih i drugih nepogoda u Gradskoj opštini Stari grad.

Predsednica Saveta: Marina Grgić, iz reda odbornika

Članovi:

  1. Nikola Vujačić, iz reda odbornika,
  2. Slobodan Dmitrović, iz reda odbornika,
  3. Ivana Stojanović Rodić, iz reda odbornika,
  4. Todor Kuveljić, iz reda odbornika,
  5. Ivana Belić, iz reda odbornika
  6. Rajko Vulević, iz reda građana
  7. Đorđe Miketić, iz reda odbornika,
  8. Stanko Adamović, iz reda građana.

Stručne poslove za potrebe radnog tela obavlja Odeljenje za građevinske poslove Uprave gradske opštine.