Javna nabavka usluga posredovanja prilikom angažovanja izvršilaca za obavljanje nesistematizovanih poslova u Gradskoj opštini Stari grad

Poziv za podnošenje ponuda   Konkursna dokumentacija   Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu Obaveštenje o …

USLUGE ZAPOŠLJAVANJA

29.12.2017.Poziv 29.12.2017.Konkursna dokumentacija 08.01.2018.godine Obaveštenje 08.01.2018.Konkursna dokumentacije 23.01.2018.godine Obaveštenje 23.01.2018.godine Izmena strane 50 stranom 50A konkursne dokumentacije 02.02. odluka o …