USLUGA PREVOZA DECE SA POSEBNIM POTREBAMA KOJA POHAĐAJU OSNOVNU ŠKOLU „DRAGAN KOVAČEVIĆ“

14.02.poziv za podnošenje ponuda

14.02. konkursna dokumentacija

17.02. pojašnjenje izmena konkursne dokumentacije

17.02. izmena strane 14

17.02. izmena strane 33

21.02. pojašnjenje izmena konkursne dokumentacije

21.02. izmena strane 37

24.03. odluka o dodeli ugovora

06.04. obaveštenje o zaključenom ugovoru

29.12. odluka o izmeni ugovora