USLUGA ODRŽAVANJA SOFTVERA ZA RAD KONTAKT CENTRA

30.10. obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

30.10. konkursna dokumentacija

31.10. izmena i dopuna konkursne dokumentacije

10.11. odluka o dodeli ugovora

24.11. obaveštenje o zaključenom ugovoru