USLUGE INTERNETA

30.05. poziv za dostavu ponuda

30.05. konkursna dokumentacija

01.06.2017.Pojašnjenje konkursne dokumentacije

05.06.2017.Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda

12.06.2017.godine Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.06.2017.godine Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.06. odluka o dodeli za partiju 1

30.06. odluka o dodeli za partiju 2

30.06. odluka o dodeli za partiju 3

30.06. odluka o dodeli za partiju 4

30.06.odluka o dodeli za partiju 5

30.06. odluka o dodeli za partiju 6

21.07. obaveštenje o zaključenom ugovoru -1 partija

21.07. obaveštenje o zaključenom ugovoru -2 partija

21.07 obaveštenje o zaključenom ugovoru -3 partija

21.07. obaveštenje o zaključenom ugovoru -4 partija

21.07. obaveštenje o zaključenom ugovoru -5 partija

21.07. obaveštenje o zaključenom ugovoru -6 partija