JAVNA NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJE INFORMATORA

07.04. poziv za podnošenje ponuda

07.04. konkursna dokumentacija

28.04. odluka o obustavi postupka

05.05. obaveštenje o obustavi postupka