НАБАВКА НОВОГОДИШЊИХ ПАКЕТИЋА

04.12. позив за подношење понуда 04.12. конкурсна документација 14.12. одлука о додели 21.12. обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ПОТРОШНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

19.10.2017. позив за доставу понуда 19.10.2017 конкурсна документација 01.11. појашњења измена конкурсне документације 01.11. измена спецификације 17.11. одговор на постављена …

НАБАВКА КЊИГОВЕЗАЧКИХ ПРОИЗВОДА

15.09. позив за подношење понуда 15.09 конкурсна документација 29.09. одлука о додели уговора 04.10. обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

30.05. позив за достављање понуда 30.05. конкурсна документација 07.07. одлука о додели уговора 22.08. обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ТАБЛЕТ РАЧУНАРА ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

04.04. позив за подношење понуде 04.04. конкурсна документација 06.04. одговори на питања 10.04. појашњења и измена 10.04. измена 23 стране …

ЈАВНА НАБАВКА ПОТРОШНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

09.09. позив за подношење понуда 09.09. конкурсна документација 14.10. одлука о додели уговора 20.10. обавештење о закљученом уговору 18.10.2017. одлука …