НАБАВКА 135 КОМАДА ТАБЛЕТ УРЕЂАЈА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ ЂАКА

08.06.2015.Позив за набавку таблет уређаја

08.06.2015.Конкурсна документација

12.06.2015.Појашњење конкурсне документације

12.06.2015.Страна 8А

12.06.2015.Страна 25А

12.06.2015.Страна 43А

12.06.2015.Страна 45А

15.06.2015.Појашњена конкурсне документације

15.06.2015.Страна 43 А

15.06.2015.Страна 44 А

15.06.2015.Страна 46А

29.06. обавештење о закљученом уговору