НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНЕ АУТОМОБИЛЕ

04.05. позив за подношење понуда

04.05 конкурсна документација

09.05. измена конкурсне документације

09.05. страна 5

09.05 страна 6

09.05. страна 28

09.05. страна 29

09.05. страна 30

09.05. продужење рока за доставу понуда

20.05. одлука о додели уговора

27.05. обавештење о закљученом уговору