НАБАВКА КЛАВИРА ЗА ПОТРЕБЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ “МОКРАЊАЦ”

23.06. позив за подношење понуда

23.06. конкурсна документација

10.07. обавештење о закљученом уговору