НАБАВКА КЊИГОВЕЗАЧКИХ ПРОИЗВОДА

01.02.2016.године Позив за набавку књиговезачких производа

01.02.2016.Конкурсна документација

04.02.2016.Појашњење и измена конкурсне документације

04.02.2016.Стране 38 а и 39а

04.02.2016.Стране 40А-42А

10.02. појашњења измена документације

страна 38 б

страна 39 б

страна 40 б

страна 41 б

страна 42 б

18.03. одлука о додели уговора

04.04. обавештење о закљученом уговору