ЈАВНА НАБАВКА ПРОЗИВНО РЕДОСЛЕДНИ СИСТЕМ

25.12. позив за подношење понуда

25.12. конкурсна документација

29.01. одлука о додели уговора

08.02. обавештење о закљученом уговору