НАБАВКА ПРЕНОСИВИХ РАЧУНАРА ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА

17.07. позив за подношење понуда

17.07.конкурсна документација

28.07.2015.Појашњење конкурсне документације

10.08.2015.Појашњење конкурсне документације

13.08. продужење рока за доставу понуда

25.08.продужење рока за доставу понуда

07.10. обавештење о закљученом уговору