НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

11.08. позив за подношење понуда

11.08. конкурсна документација

10.09. обавештење о закљученом уговору