НАБАВКА ПИЋА И ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА ЗА КАФЕ КУХИЊУ

14.05. позив за подношење понуда

14.05. конкурсна документација

20.05. одговор на постављена питања

26.06. обавештење о закљученом уговору