НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА

23.08.2016.Позив за достављање понуда

23.08.2016.Конкурсна документација

09.09.одлука о додели уговора

13.09. обавештење о закљученом уговору