НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

08.02.2016. позив за подношење понуда

08.02.2016. конкурсна документација

09.02.2016. измена и допуна конкурсне документације – појашњење

09.02.2016. измена и допуна конкурсне документације

23.02.2016. одлука о додели уговора

14.03.2016. обавештење о закљученом уговору

14.03.2016. одлука о измени уговора о јавној набавци

17.03.2016. одлука о измени уговора о јавној набавци

17.03.2016. одлука о измени уговора о јавној набавци 1