НАБАВКА БИРО ОПРЕМЕ

22.09. позив за подношење понуда

22.09. конкурсна документација

23.09. измена конкурсне документације

23.09. страна 44А конкурсне документације

23.10. одлука о додели уговора

02.11. обавештење о закљученом уговору