НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА У ЗГРАДИ ОПШТИНЕ

09.02. позив за подношење понуда

09.02. конкурсна документација

17.02. продужетак рока за доставу понуда

25.02. појашњење измена документације

25.02. страна 15а

25.02 страна 21А

25.02. страна 31 А

25.02. нова спецификација

25.02. продужетак рока

04.03. одлука о додели уговора

15.03. обавештење о закљученом уговору