НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

13.11.2015.Позив за набавку потрошног материјала

13.11.2015.Конкурсна документација

20.11.2015.Одговор на питање понуђача

27.11.2015.Одлука о додели уговора прва страна

27.11.2015.Одлука о додели уговора друга страна

01.12.2015.Oбавештење о закљученом уговору