НАБАВКА КЊИГОВЕЗАЧКИХ ПРОИЗВОДА

15.09. позив за подношење понуда 15.09 конкурсна документација 29.09. одлука о додели уговора 04.10. обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

30.05. позив за достављање понуда 30.05. конкурсна документација 07.07. одлука о додели уговора 22.08. обавештење о закљученом уговору

НАБАВКА ТАБЛЕТ РАЧУНАРА ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

04.04. позив за подношење понуде 04.04. конкурсна документација 06.04. одговори на питања 10.04. појашњења и измена 10.04. измена 23 стране …

ЈАВНА НАБАВКА ПОТРОШНОГ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

09.09. позив за подношење понуда 09.09. конкурсна документација 14.10. одлука о додели уговора 20.10. обавештење о закљученом уговору 18.10.2017. одлука …

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАБАВКА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА

29.07.2016.године Позив за јавну набавку добара-набавка мобиних телефона за потребе Градске општине Стари град 29.07.2016.године Конкурсна документација 02.08.2016.Обавештење о исправци …

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ЗА НАГРАЂИВАЊЕ ЂАКА ГЕНЕРАЦИЈЕ И ВУКОВАЦА

24.06. позив за подношење понуда 24.06. конкурсна документација 01.07. појашњење конкурсне документације 01.07. измена конкурсне документације 01.07. обавештење о продужењу …