UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA – KVALITETNA JAVNA UPRAVA KAO PRAVO GRAĐANA SRBIJE

Gradska opština Stari grad je jedna od 20 opština u Srbiji koje učestvuju u zajedničkom projektu Saveta Evrope i Evropske unije„Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi”.

Projekat, pokrenut početkom prošle godine, u partnerstvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština će se realizovati do kraja 2017. godine.

Dvadeset opština za sprovođenje paketa podrške za unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursim – Stari grad, Bač, Beograd, Bujanovac, Čačak, Kragujevac, Kraljevo, Loznica, Medveđa, Niš, Novi Sad, Pančevo, Pirot, Raška, Savski venac, Smederevo, Svrljig, Trstenik, Valjevo i Zrenjanin, izabrane su od strane Saveta Evrope na osnovu konkursa na koji se prijavavilo 92 gradske i opštinske uprave.

Tokom realizacije projekta u izabranim opštinama su sprovedene brojne aktivnosti. Uz stručnu, konsultantsku podršku prvo su usvojene politike upravljanja ljudskim resursima, sledio je set obuka za opštinske službenike iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, a bitno su unapređeni pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta i druga relevantna dokumenta u upravama ovih opština i gradova.

Opšti cilj projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi” je poboljšanje delotvornosti i administrativnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave, kroz uspostavljanje profesionalnog sistema obuke i unapređenje upravljanja ljudskim resursima radi većeg stepena efikasnosti i zadovoljstva građana radom lokalnih samouprava.

Podsećamo da Evropska unija definiše reformu javne uprave kao jedan od tri stuba proseca proširenja za zemlje Zapadnog Balkana, zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem i zato je već nekoliko godina unazad, javna uprava temeljna reformska oblast u našoj zemlji.

Savet Evrope i Evropska unija prepoznali su izazove sa kojima se u svom razvoju suočavaju lokalne samouprave u Republici Srbiji. Ukupan budžet ovog projekta iznosi 2 miliona evra.