ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE: SASTANAK STRUČNO OPERATIVNIH TIMOVA ZA FUNKCIONISANJE U ZIMSKIM USLOVIMA

U okviru sprovođenja mera predviđenih Operativnim planom organizacije i funkcionisanja u zimskim uslovima za 2017/18. godinu danas je održan sastanak stručno operativnih timova – za rad u zimskim uslovima i vanrednim situacijama i za finansijsku podršku Štaba za vanredne situacije GO Stari grad (OŠVS).

Na sastanku, kojim je predsedavao zamenik komandanta OŠVS Avram Izrael, konstatovano je da je gradska zimska služba operativna od 15. novembra, a da su se ova dva stručno operativna tima sastala prva, od ukupno deset koliko broji OŠVS, kako bi se pravovremeno razmotrila raspoloživa materijalno tehnička opremljenost – ljuskim, tehničkim i materijalnim resursima u sklopu Plana za nesmetano funkcionisanje u zimskim uslovima Gradske opštine Stari grad.

Konstatovano je da su zaključom predsednika opštine Stari grad Marka Bastaća, ujedno i komandanta štaba, popunjeni stručno operativnih timovi OŠVS, koji će koordinirati radom članova iz republičkih i gradskih ustanova, organizacija i javnih komunalnih preduzeća koja su nadležna za Stari grad. Uključenjem „Mreže za opasnost” Srbije u rad stručnih timova, štabu su sada na usluzi i prenosiva sredstva radio veza u slučaju vanrednih situacija i elementarnih nepogoda.

Na sastanku je potvrđeno da se raspolaže sa dovoljno tehničkih sredstava i alatki – od ljudstva do metalnih i plastičnih lopata za uklanjanje snega i leda, a nakon sastanka u gradskom Sekretarijatu za poslove odbrane, vanrednih situacija, komunikacije i koordinaciju odnosa sa građanima znaće se kada i koju količinu industrijske soli će Grad obezbediti za raspodelu gradskim opštinama. Nakon toga će se odrediti punktovi za raspodelu Starograđanima, stambenim zajednicama i javnim ustanovama na teritoriji opštine Stari grad.

Kako je glavni cilj naše opštine uspešna saradnja i neposredna komunikacija sa sugrađanima, oni će biti na vreme informisani o preduzimanju određenih tehničko-operativnih radnji, kao i o njihovim obavezama, za nesmetanu realizaciju Operativnog plana za funkcionisanje u zimskim uslovima.

Po okončanju procesa formiranja stambenih zajednica, u skladu sa novim zakonskim rešenjima, predloženo je da se u opštini organizuju sastanci sa novim upraviteljima zgrada na kojima će se upoznati sa zadacima i operativnim planovima organizacije i funkcionisanja Štaba za vanredne situacije Gradske opštine Stari grad.