УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА – КВАЛИТЕТНА ЈАВНА УПРАВА КАО ПРАВО ГРАЂАНА СРБИЈЕ

Градска општина Стари град је једна од 20 општина у Србији које учествују у заједничком пројекту Савета Европе и Европске уније„Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи”.

Пројекат, покренут почетком прошле године, у партнерству са Министарством државне управе и локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина ће се реализовати до краја 2017. године.

Двадесет општина за спровођење пакета подршке за унапређење функције управљања људским ресурсим – Стари град, Бач, Београд, Бујановац, Чачак, Крагујевац, Краљево, Лозница, Медвеђа, Ниш, Нови Сад, Панчево, Пирот, Рашка, Савски венац, Смедерево, Сврљиг, Трстеник, Ваљево и Зрењанин, изабране су од стране Савета Европе на основу конкурса на који се пријававило 92 градске и општинске управе.

Током реализације пројекта у изабраним општинама су спроведене бројне активности. Уз стручну, консултантску подршку прво су усвојене политике управљања људским ресурсима, следио је сет обука за општинске службенике из области управљања људским ресурсима, а битно су унапређени правилници о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и друга релевантна документа у управама ових општина и градова.

Општи циљ пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи” је побољшање делотворности и административних капацитета јединица локалне самоуправе, кроз успостављање професионалног система обуке и унапређење управљања људским ресурсима ради већег степена ефикасности и задовољства грађана радом локалних самоуправа.

Подсећамо да Европска унија дефинише реформу јавне управе као један од три стуба просеца проширења за земље Западног Балкана, заједно са владавином права и економским управљањем и зато је већ неколико година уназад, јавна управа темељна реформска област у нашој земљи.

Савет Европе и Европска унија препознали су изазове са којима се у свом развоју суочавају локалне самоуправе у Републици Србији. Укупан буџет овог пројекта износи 2 милиона евра.