ŠTAMPANJE INFORMATORA ZA POTREBE GRADSKE OPŠTINE STARI GRAD

23.01.2018.Poziv

23.01.2018.Konkursna dokumentacija

23.01.2018.Prilog uz konkursnu dokumentaciju

25.01. odgovori na postavljena pitanja

26.01. odgovor na postavljeno pitanje

02.02. odluka o dodeli ugovora

13.02. obaveštenje o zaključenom ugovoru