IZLOŽBA NAJBOLJIH FOTOGRAFIJA NAGRADNOG KONKURSA „REFLEKSIJA” U UK „PAROBROD”

Gradska opština Stari grad i Udruženje Centar za društvenu akciju organizovali su nagradni foto konkurs na temu „Refleksija” (refleksija arhitekture, kulture, istorije, življenja, emotivnog stanja) za mlade od 15 do 30 godina. Na konkursu je učestvovalo preko 300 mladih neafirmisanih umetnika, sa preko 1000 radova.

Stručni žiri u sastavu Zvezdana Marjanović, dipl. grafički dizajner, Bojana Vujaklija, master fotografije i Fedor Munižaba, dipl. filmski i tv snimatelj su izabrali 40 najboljih fotografija, na osnovu kompozicije, originalnosti, krativnosti i sveukupnog utiska, koje će se naći na izložbi u UK „Parobrod” i gde će biti proglašena i nagrađena tri najbolja rada. Prva nagrada iznosi 30.000 dinara, druga 20.000 dinara, a treća 10.000 dinara.

Izložba fotografija „Refleksija” otvoriće se u četvrtak, 18. januara, u 19 sati, u Ustanovi kulture Gradske opštine Stari grad „Parobrod”, Kapetan Mišina 6a.

Izložba je nastala kao težnja da se podrže talentovani pojedinci u njihovom ličnom i profesionalnom razvoju i da se stvore uslove za aktivno učešće mladih u kreiranju kulturnih sadržaja u lokalnoj zajednici, te da se lokalne institucije kulture otvore za programe mladih umetnika.

Centar za društvenu akciju je udruženje građana koje se bavi unapređenjem položaja i kvaliteta života mladih, stvaranjem uslova za aktivno učešće građana u društvenim procesima, povećanjem nivoa socijalne uključenosti i razvojem socijalnog preduzetništva.