ШТАМПАЊЕ ИНФОРМАТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

23.01.2018.Позив

23.01.2018.Конкурсна документација

23.01.2018.Прилог уз конкурсну документацију

25.01. одговори на постављена питања

26.01. одговор на постављено питање

02.02. одлука о додели уговора

13.02. обавештење о закљученом уговору