PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE – DA SE STAROGRAĐANI PITAJU

Tim za participativno budžetiranje Gradske opštine Stari grad održao je 8.septembra, u velikoj opštinskoj sali, konsultativni sastanak sa zainteresovanim pojedincima, građanima i njihovim udruženjima, kako bi ih upoznao sa procesom participativnog budžetiranja i osnažio da se sa svojim predlozima i programima aktivno uključe u donošenje odluke, planiranje, raspodelu, nadzor i trošenje dela javnih prihoda i rashoda opštine u narednoj budžetskoj godini. Na sastanku su učestvovali građani i predstavnici različitih udruženja – penzionera, organizacija i ustanova kulture, javnog zdravlja, zaštite životne sredine, sportskih organizacija, kao i drugih zainteresovanih pojedinaca iz različitih oblasti društvenog života naše opštine.

Konsultativnim sastankom rukovodila je Nevena Dodić, zamenica predsednika Skupštine Gradske opštine Stari grad, u prisustvu sekretara Skupštine Krste Blagojevića  i zamenika sekretara Mihajla Jevtića, kao i članova tim za participativno budžetiranje Aleksandra Puače, pomoćnika predsednika, Jovane Canić iz Odeljenja za budžet, Mirjane Milošević, rukovodioca Službe za odnose sa javnošću, i Bojana Bojića, rukovodioca Odeljenja za društvene delatnosti i projekte razvoja.

Vođa tima  Nevena Dodić predstavila je prisutnima sve faze procesa koji ima za cilj unapređenje kvaliteta svakodnevnog života svih Starograđana. Kako je naglasila, ceo proces, sve njegove faze, uz neposredno učešće građana, propisan je Zakonom o budžetskom sistemu i Odlukom  o sprovođenju uključivanja građana u budžetski proces i pripremu građanskog budžeta koju je usvojla Skupština opštine Stari grad.

„Participativno budžetiranje uključuje građane i ostale zainteresovane strane u određivanje prioriteta i donošenje planova potrošnje u okviru budžeta lokalne samouprave i utiče na veći stepen poverenja između građana i lokalne vlasti. Takođe, jača demokratsku kulturu i društvenu strukturu u okviru starogradske lokalne zajednice jer se na ovaj način određuje deo budžeta koji je namenjen za projekte od značaja i opšteg interesa za lokalnu zajednicu“, poručila je Nevena Dodić.

Tokom konsultativnog sastanka održana je prezentacija procesa i diskusija, koja je prisutne -zainteresovane pojedince, građane i udruženja, kao i dosadašnje korisnike opštinskih sredstava, upoznala sa šest segmenata procesa parcipativnog budžetiranja – sa načinom dostavljanja predloga, selekcijom dostavljenih predloga za glasanje, organizacijom glasanja i utvrđivanjem predloga projekata koji su od strane građana dobili najviše glasova.

„Proces participativnog budžetiranja je uvođenje novog instituta u funkcionisanje i praksu rada opštine čiji je cilj da se dobro informisani građani pitaju i učestvuju u određivanju prioriteta za unapređenje svakodnevnog života svih nas na Starom gradu. Proces je transparentan i demokratski, jer građani predlažu prioritete, bilo kao pojedinci ili članovi udruženja, a samim činom glasanja učestvuju u njihovom odabiru.Tim za participativno budžetiranje preduzeće sve potrebne radnje u pogledu realizacije svih faza procesa, postupnog uvođenja rodno-odgovornog budžetiranja, kao i pripreme Građanskog vodiča kroz budžet. Proces dostavljanja predloga trajaće dve nedelje, od 15. do 30.septembra. Građani će svoje predloge dostavljati pismeno, na za to predviđenom OBRASCU,  u opštinskom Uslužnom servisu ili elektronskim putem na elektronsku adresu: mojbudzet@starigrad.bg.ls.gov.rs.  Zaključci i odluke  tima, nakon sprovedene procedure i glasanja, ući će u obrazloženje Nacrta odluke o budžetu Gradske opštine Stari grad za 2024. godinu“, pojasnila je Nevena Dodić.

Tim za participativno budžetiranje opštine Stari grad je formiran na osnovu rešenja predsednika Radoslava Marjanovića, a u njegovom radu, stručno-konsultativno, učestvuju i Krsto Blagojević, sekretar  i zamenik sekretara Skupštine gradske opštine Stari grad  Mihajlo Jevtić.

„Pozivamo sve zainteresovane pojedince, građane i udruženja da se uključe i aktivno učestvuju u transparentnom procesu kreiranja i donošenja budžeta starogradske opštine za 2024.godinu. Sve potrebne informacije objavićemo tokom sledeće nedelje, kako smo i najavili na današnjem konsultativnom sastanku, na opštinskom portalu“, rekla je, zaključujući konsultitativni sastanak Nevena Dodić, vođa Tima za participativno budžetiranje Gradske opštine Stari grad.

PRILOG:

1. PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

2.OBRAZAC ZA PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE

NAPOMENA: Starograđani  svoje predloge mogu da dostavljaju pismeno, na za to predviđenom OBRASCU,  u opštinskom Uslužnom servisu (prizemlje opštinske zgrade, ulaz iz Nušićeve) ili elektronskim putem na adresu: mojbudzet@starigrad.bg.ls.gov.rs