ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ – ДА СЕ СТАРОГРАЂАНИ ПИТАЈУ

Тим за партиципативно буџетирање Градскe општинe Стари град одржао је 8.септембра, у великој општинској сали, консултативни састанак са заинтересованим појединцима, грађанима и њиховим удружењима, како би их упознао са процесом партиципативног буџетирања и оснажио да се са својим предлозима и програмима активно укључе у доношење одлуке, планирање, расподелу, надзор и трошење дела јавних прихода и расхода општине у наредној буџетској години. На састанку су учествовали грађани и представници различитих удружења – пензионера, организација и установа културе, јавног здравља, заштите животне средине, спортских организација, као и других заинтересованих појединаца из различитих области друштвеног живота наше општине.

Консултативним састанком руководила је Невена Додић, заменица председника Скупштине Градске општине Стари град, у присуству секретара Скупштине Крсте Благојевића  и заменика секретара Михајла Јевтића, као и чланова тим за партиципативно буџетирање Александра Пуаче, помоћника председника, Јоване Цанић из Одељења за буџет, Мирјане Милошевић, руководиоца Службе за односе са јавношћу, и Бојана Бојића, руководиоца Одељења за друштвене делатности и пројекте развоја.

Вођа тима  Невена Додић представила је присутнима све фазе процеса који има за циљ унапређење квалитета свакодневног живота свих Старограђана. Како је нагласила, цео процес, све његове фазе, уз непосредно учешће грађана, прописан је Законом о буџетском систему и Одлуком  о спровођењу укључивања грађана у буџетски процес и припрему грађанског буџета коју је усвојла Скупштина општине Стари град.

„Партиципативно буџетирање укључује грађане и остале заинтересоване стране у одређивање приоритета и доношење планова потрошње у оквиру буџета локалне самоуправе и утиче на већи степен поверења између грађана и локалне власти. Такође, јача демократску културу и друштвену структуру у оквиру староградске локалне заједнице јер се на овај начин одређује део буџета који је намењен за пројекте од значаја и општег интереса за локалну заједницу“, поручила је Невена Додић.

Током консултативног састанка одржана је презентација процеса и дискусија, која је присутне -заинтересоване појединце, грађане и удружења, као и досадашње кориснике општинских средстава, упознала са шест сегмената процеса парципативног буџетирања – са начином достављања предлога, селекцијом достављених предлога за гласање, организацијом гласања и утврђивањем предлога пројеката који су од стране грађана добили највише гласова.

„Процес партиципативног буџетирања је увођење новог института у функционисање и праксу рада општине чији је циљ да се добро информисани грађани питају и учествују у одређивању приоритета за унапређење свакодневног живота свих нас на Старом граду. Процес је транспарентан и демократски, јер грађани предлажу приоритете, било као појединци или чланови удружења, а самим чином гласања учествују у њиховом одабиру.Тим за партиципативно буџетирање предузеће све потребне радње у погледу реализације свих фаза процеса, поступног увођења родно-одговорног буџетирања, као и припреме Грађанског водича кроз буџет. Процес достављања предлога трајаће две недеље, од 15. до 30.септембра. Грађани ће своје предлоге достављати писмено, на за то предвиђеном ОБРАСЦУ,  у општинском Услужном сервису или електронским путем на електронску адресу: mojbudzet@starigrad.бg.ls.gov.rs.  Закључци и одлуке  тима, након спроведене процедуре и гласања, ући ће у образложење Нацрта одлуке о буџету Градске општине Стари град за 2024. годину“, појаснила је Невена Додић.

Тим за партиципативно буџетирање општине Стари град је формиран на основу решења председника Радослава Марјановића, а у његовом раду, стручно-консултативно, учествују и Крсто Благојевић, секретар  и заменик секретара Скупштине градске општине Стари град  Михајло Јевтић.

„Позивамо све заинтересоване појединце, грађане и удружења да се укључе и активно учествују у транспарентном процесу креирања и доношења буџета староградске општине за 2024.годину. Све потребне информације објавићемо током следеће недеље, како смо и најавили на данашњем консултативном састанку, на општинском порталу“, рекла је, закључујући консултитативни састанак Невена Додић, вођа Тима за партиципативно буџетирање Градске општине Стари град.

ПРИЛОГ:

1. ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

2.ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

НАПОМЕНА: Старограђани  своје предлоге могу да достављају писмено, на за то предвиђеном ОБРАСЦУ,  у општинском Услужном сервису (приземље општинске зграде, улаз из Нушићеве) или електронским путем на адресу: mojbudzet@starigrad.бg.ls.gov.rs