SA SEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

Izdaci opštinskog budžeta Starog grada u ovoj godini za plate i dodatke zaposlenih, kao i za doprinose koji padaju na teret poslodavca, moraće da se smanje u apsolutnom iznosu za 8.472 000 dinara. Odluku o tome doneli su odbornici na sednici održanoj 5. aprila.

Korekcija je bila nužna posle analize Ministarstva finansija koje je “utvrdilo da su planirana sredstva za plate u budžetu grada i budžetu gradskih opština iznad propisanog ograničenja”. Inače, masa sredstava za plate zaposlenih planirana je tako što je uzet septembarski nivo isplata i uvećan za devet procenata. Tako su prvobitno planirana sredstva za plate i dodatke zaposlenih iznosila 126.994 919, a sada iznose 119.811 919 dinara. Prema usvojenoj odluci o izmenama i dopunama budžeta, za tu razliku uvećavaju se sredstva za socijalna davanja zaposlenima zbog najavljenih odlazaka u penziju za dva miliona, zatim naknade za jubilarne nagrade i nagrade za državne i verske praznike za četiri miliona i naknade za usluge po ugovorima zbog povećanih izdataka za stručne časopise, kotizacije za stručno usavršavanje i objavljivanje tendera za 2.472 000 dinara.

Na dnevnom redu ove sednice bili su i predlozi rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja Javnog preduzeća Sportsko-rekretaivni poslovni centar “Milan Gale Muškatirović”, kao i na cenovnik usluga ovog preduzeća. Odbornici iz Srpske radikalne stranke imali su više primedbi i na program rada i na cenovnik usluga, smatrajući da bi program trebalo da bude preciznije definisan i jasnije prezentovan odbornicima. Cene usluga su, smatraju oni, previsoke u odnosu na mogućnosti većine Starograđana, potencijalnih korisnika, kao i u odnosu na druge sportske centre u Beogradu. Nije prihvaćen predlog da se davanje saglasnosti na ova dokumenta Centra odloži za drugu sednicu i da se odbornicima tom prilikom obezbede i podaci o cenama istih ili sličnih usluga u drugim sportsko-rekreativnim centrima Beograda.