СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Издаци општинског буџета Старог града у овој години за плате и додатке запослених, као и за доприносе који падају на терет послодавца, мораће да се смање у апсолутном износу за 8.472 000 динара. Одлуку о томе донели су одборници на седници одржаној 5. априла.

Корекција је била нужна после анализе Министарства финансија које је “утврдило да су планирана средства за плате у буџету града и буџету градских општина изнад прописаног ограничења”. Иначе, маса средстава за плате запослених планирана је тако што је узет септембарски ниво исплата и увећан за девет процената. Тако су првобитно планирана средства за плате и додатке запослених износила 126.994 919, а сада износе 119.811 919 динара. Према усвојеној одлуци о изменама и допунама буџета, за ту разлику увећавају се средства за социјална давања запосленима због најављених одлазака у пензију за два милиона, затим накнаде за јубиларне награде и награде за државне и верске празнике за четири милиона и накнаде за услуге по уговорима због повећаних издатака за стручне часописе, котизације за стручно усавршавање и објављивање тендера за 2.472 000 динара.

На дневном реду ове седнице били су и предлози решења о давању сагласности на програм пословања Јавног предузећа Спортско-рекретаивни пословни центар “Милан Гале Мушкатировић”, као и на ценовник услуга овог предузећа. Одборници из Српске радикалне странке имали су више примедби и на програм рада и на ценовник услуга, сматрајући да би програм требало да буде прецизније дефинисан и јасније презентован одборницима. Цене услуга су, сматрају они, превисоке у односу на могућности већине Старограђана, потенцијалних корисника, као и у односу на друге спортске центре у Београду. Није прихваћен предлог да се давање сагласности на ова документа Центра одложи за другу седницу и да се одборницима том приликом обезбеде и подаци о ценама истих или сличних услуга у другим спортско-рекреативним центрима Београда.