UKLJUČI SE I TI!

Savet za ekologiju opštine Stari grad i Beogradski ekološki centar, već duži niz godina sprovode projekte iz oblasti zaštite životne sredine. U proteklih pet godina samo iz oblasti reciklaže edukovano je 10.000 mladih Beograđana. Projekat»Uključi se i ti « realizovaće se kroz radionice iz oblasti reciklaže i sakupljanje sekundarnih sirovina kao i ambijentalno uređenje prostora u dvorištu Društva za pomoć osobama sa posebnim potrebama. Inače, cilj projekta jeste i uključivanje građana kao i razvijanje i širenje ekološke svesti.
Završna manifestacija održaće se 7. aprila u vremenu od 10 do 14 časova na Studentskom trgu 18.