KONFERNCIJA ZA MEDIJE SAVETA ZA EKOLOGIJU

Na inicijativu Saveta za ekologiju prošle godine Skupština opštine donela je Odluku da pristupi izradi dokumenta LEAP koji je imao za cilj jasno definisanje potreba i prioriteta u rešavanju ekoloških problema na teritoriji Starog grada.

«Važnu ulogu u izradi dokumenta imaju građani, Javna komunalna preduzeća, privredna preduzeća i ostale ustanove sa opštine Stari grad i zato je na inicijativu predsednice opštine Mirjane Božidarević organizovana javna kampanja i promovisanje početka izrade ovog projekta. O ovoj akciji građani Starog grada informisani su flajerom preko uplatnica Infostana, a školske i predškolske ustanove i javna preduzeća ličnim dostavljanjem», rekao je Momčilo Živković, član Saveta za ekologiju opštine Stari grad, na konferenciji za medije održane 31. marta.

«U prvoj fazi LEAP-a Stari grad predviđeno je da se postavi metodologija, kao i direktno učešće građana kroz ankete u indentifikaciji prioritetnih oblasti. Kroz formiranje radne grupe za izradu LEAP-a obezbediće se učešće svih bitnih sektora( opštinska uprava, javna preduzeća, stručne institucije, privreda i nevladine organizacije) da bi kroz svoje predstavnike stvorili dobar osnov za postavljenje jasne i ostvarljivije vizije», rekla je Snežana Mašić, sekretar nevladine organizacije « Ambasadori životne sredine» koja je dobila da izradi prvu fazu LEAP-a.

Ankete će se sprovoditi od 10 do 20 aprila po mesnim zajednicama nakon kojih se očekuje tačna lokalizacija «crnih rupa» opštine. «Za sada znamo da se sugrađani najviše žale na buku, aerozagađenje i na (ne)odnošenje čvrstog komunalnog smeća. Očekujemo da se pored opštine u rad LEAP-a uključe i Luka Beograd, Gradsko saobraćajno preduzeće i Elektrodistribucija Beograda», istakla je gospođa Mašić i dodala da je neophodna saradnja sa republičkim organima.