SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

Pomoć za renoviranje vrtića ”Lipa”

Na sednici opštinskog veća Starog grada, održanoj 7. decembra, nevladinoj organizaciji Prijatelji dece- Stari grad, odobreno je 90 000 dinara za troškove organizovanja novogodišnjeg vašara koji će se održati u velikoj sali opštine 21. i 22. decembra.
Gimnastičkom klubu”Beograd”, odobreno je 87 300 dinara za nabavku opreme za vežbanje u cilju pripreme za takmičenje “Trofej Beograda”, planiranog za 24. decembar.

Srpskom pravoslavnom manastiru Carska lavra – Visoki Dečani iz Dečana odobreno je 360 000 dinara za troškove štampanja monografije manastira Visoki Dečani.

Radi kupovine sportske opreme za najmlađe članove fudbalske sekcije, romskom centru “Dorćol” odobreno je 84 000 dinara.
Za potrebe Crvenog krsta Stari grad, Društva za brigu o deci sa posebnim potrebama i Biroa za nađene stvari, opština Stari grad izdvojila je iz budžeta
166, 920 dinara za nabavku tri tone lož ulja.

Hemijskom fakultetu u Beogradu odobreno je 1. 800 00 dinara za renoviranje magacina hemikalija

Opština Stari grad tradicionalno, svake godine organizuje novogodišnju predstavu za decu za decu raseljenih lica sa Kosova i Metohije, decu Ratnih vojnih invalida i decu zaposlenih u opštinskoj upravi. Ove godine predstavu pod imenom “Ciciban karta”, u svečanoj sali opštine, koja će se održati 22. decembra izvešće pozorište “Pan teatar”, a u tu svrhu iz budžeta opštine izdvojeno je 30 000 dinara.

Završen je postupak javne nabavke i na proleće se kreće sa izvođenjem građevinsko-zanatskih radova na objektu odmarališta ”Stevan Filipović” na Divčibarama . Ugovor je zaključen sa preduzećem ”Solenoid”, a cena radova iznosi 18 849 732 dinara bez pripadajućeg poreza.

Vrtiću ”Lipa”, Predškolske ustanove ”Dečji dani”, za postavljanje fasadne stolarije, odobreno je 7 500 000 dinara
Opština će iz budžeta izdvojiti 323 000 dinara za pokriće dela troškova puta učenika baletske škole ”Lujo Davičo” na internacionalni dečji festival igre u Berlinu