SA SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA

U budžetu opštine Stari grad za ovu godinu za socijalnu zaštitu u okviru kojih su i sredstva za pomoć invalidima rata 1990. godine, predviđeno je 400.000 dinara. Na sednici Opštinskog veća održanoj 30.11. odlučeno je da se jednokratno pomogne 69 invalida sa po 2.600 dinara.
Opštini Stari grad obratila se Stalna konferencija gradova i opština sa molbom da se naša opština uključi u akciju pomoći opštini Paraćin u otklanjanju posledica i saniranju ogromne štete nastale na objektima u gradu i okolini usled eksplozije vojnog magacina. Za ovu svrhu odvojeno je 300.000 dinara.
Za održavanje ”Guitar Art festivala”, Jugoslovenskoj asocijaciji klasičnih gitara je dodeljeno 200.000 dinara. Festival će se održati od 11. do 18 februara 2007. godine.