RASPORED PRIJEMA GRAĐANA (STRANAKA) U OPŠTINSKOJ UPRAVI

U Opštinskoj upravi gradske opštine Stari grad, građani (stranke) se primaju i po pozivu i bez poziva.

Prijem stranaka sa pozivom vrši se u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku, u vreme označeno u pozivu.

Prijem stranaka bez poziva, obavlja se prema sledećem rasporedu:

    • Načelnik, odnosno zamenik Načelnika Opštinske uprave, stranke prima petkom u vremenu od 11,00 – 15,00 časova.
    • Rukovodioci Odeljenja primaju stranke utorkom u vremenu od 12,00 – 15,00 časova.
    • Šefovi odseka, rukovodioci grupa poslova i zaposleni u Opštinskoj upravi, čija je priroda posla vezana za rad sa strankama, primaju stranke, ponedeljkom, utorkom i četvrtkom u vremenu od 12,00 – 15,00 časova, izuzev u Odeljenju za građevinsku inspekciju, u kome građevinski inspektori stranke primaju svakog dana od 09,00 – 10,00 časova i u Odseku za lična stanja građana u Odeljenju za opštu upravu, u kome matičari primaju stranke svakog dana od 08,00 – 13,00 časova, dok Pisarnica opštinske uprave sa strankama radi svakog dana od 08,00 – 15,30 časova.