PLAN JAVNIH NABAVKI DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA 2017. GODINU

26.01. Plan javnih nabavki dobara, usluga i radova za 2017. godinu

07.02. Izmene plana javnih nabavki dobara, usluga i radova u 2017. godini

27.02.2017.godine Izmene i dopune Plana javnih nabavki, dobara, usluga i radova za 2017.godinu

20.03. Treća izmena plana javnih nabavki

03.04. Četvrta izmena plana javnih nabavki

26.04 Peta izmena plana javnih nabavki

25.05. Šesta izmena plana javnih nabavki

02.06.2017.Sedma izmena plana javnih nabavki

16.06.2017.Osma izmena Plana nabavki

30.06. Deveta izmena plana javnih nabavki

28.08. Deseta izmena plana javnih nabavki

07.09. Jedanaesta izmena plana javnih nabavki

21.09. Dvanaesta izmena i dopuna javnih nabavki

02.10. Trinaesta izmena plana javnih nabavki