PLAN JAVNIH NABAVKI DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA 2016. GODINU

29.01.2016. Plan javnih nabavki dobara, usluga i radova

12.02.2016. Prva izmena i dopuna plana

24.02.2016 Druga izmena i dopuna plana

02.03.2016. Treća izmena plana

16.03. Četvrta izmena plana

28.03. Peta izmena plana

25.04. šesta izmena i dopuna plana

30.05.2016.Sedma izmena Plana javnih nabavki dobara, usluga i radova u 2016.godini

03.06.2016.Osma izmena plana javnih nabavki dobara, usluga i radova u 2016.godini

20.06. Deveta izmena plana javnih nabavki dobara, usluga i radova u 2016. godine

18.07.2016.godine Izmena plana javnih nabavki dobara, usluga i radova u 2016.godini od 14.07.2016.godine

09.08.2016.Izmena plana javnih nabavki od 05.08.2016.godine

31.10.2016. Izmena plana javnih nabavki od 25.10.2016. godine

21.11. dopuna Plana javnih nabavki dobara, usluga i radova u 2016. godini

15.12. izmena plana javnih nabavki