ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2016. ГОДИНУ

29.01.2016. План јавних набавки добара, услуга и радова

12.02.2016. Прва измена и допуна плана

24.02.2016 Друга измена и допуна плана

02.03.2016. Трећа измена плана

16.03. Четврта измена плана

28.03. Пета измена плана

25.04. шеста измена и допуна плана

30.05.2016.Седма измена Плана јавних набавки добара, услуга и радова у 2016.години

03.06.2016.Осма измена плана јавних набавки добара, услуга и радова у 2016.години

20.06. Девета измена плана јавних набавки добара, услуга и радова у 2016. године

18.07.2016.године Измена плана јавних набавки добара, услуга и радова у 2016.години од 14.07.2016.године

09.08.2016.Измена плана јавних набавки од 05.08.2016.године

31.10.2016. Измена плана јавних набавки од 25.10.2016. године

21.11. допуна Плана јавних набавки добара, услуга и радова у 2016. години

15.12. измена плана јавних набавки