OPŠTINA STARI GRAD PREDALA PROSTORIJE JEVREJSKOJ OPŠTINI

U zgradi Jevrejske opštine u Kralja Petra 71arukovodstvo opštine Stari grad i Javnog preduzeća “Poslovni prostor Stari grad”, svečano su ustupili beogradskoj Jevrejskoj opštini prostorije (180 kvadrata) na trajno korišćenje, bez naknade. Postupak vraćanja prostorija pokrenut je pre više od godinu dana.

Mirjana Božidarević, predsednica opštine Stari grad istakla je da je u ranijem periodu Jevrejskoj opštini data na korišćenje bez naknade njihova velika svečana sala od 320 kvadrata, a da je sada predato još 180 kvadrata. Po njenim rečima opština Stari grad čini sve što je u njenoj moći još od 1994.’godine, da se bivši vlasnici obeštete i da se ispravi nepravda učinjena nacionalizacijom i konfiskacijom privatne imovine posle Drugog svetskog rata.

Predsednik Jevrejske opštine Beograd, Miroslav Hercog se zahvalio opštini Stari grad i naglasio da je opština Stari grad prva koja koja je pokrenula i realizovala postupak vraćanja jevrejske imovine u Beogradu, koja je nekada bila velika, a koja im je i te kako potrebna jer Jevrejska opština nema nikakvih svojih prihoda.

Nebojša Bakarec, zamenik predsednice opštine rekao je da je ovo još jedan dobar primer kako opština Stari grad sarađuje sa verskim zajednicama. Pomogli su i rekonstrukciju Bajrakli džamije i pomažu katoličku i pravoslavnu crkvu.