OFORMLJEN SAVET ZA MLADE

Opštinsko veće Gradske opštine Stari grad obrazovalo je Savet za mlade, kao svoje stalno radno telo, koji će sprovoditi strategiju i akcione plan politike za mlade i tom smislu predlagaće Opštinskom veću i predsedniku opštine mere sprovođenja tog plana.

Savet za mlade će učestvovati u izradi lokalne omladinske politike u oblasti obrazovanja, sporta, kulture, zdravstva, informisanja, ravnopravnosti polova, sprečavanju nasilja i kriminaliteta. Planirano je da Savet za mlade podstiče saradnju između opštinskih i omladinskih organizacija u udruženja i daje podršku realizaciji njihovih aktivnosti i da utiče predlozima na projekte koji se delimično ili potpuno finansiraju iz opštinskog budžeta.

Članovi Saveta za mlade su: Žarko Trebješanin, profesor fakulteta, Tijana Morača iz nevladine organizacije „ Građanska inicijativa“, Dubravka Gavrilović, rukovodilac Odeljenja za mlade Gradskog centra za socijalni rad, odeljenje Stari grad, Milomir Protić, inspektor za maloletničku delikvenciju Policijska stanica Stari grad, Dragana Povrenović, savetnik za posredovanje u zapošljavanju u nacionalnoj službi za zapošljavanje, dr Jasmina Kuprešanin, lekar specijalista DZ „ Stari grad i rukovodilac Odeljenja za mlade, Ranko Demirović, predstavnik Crvenog krsta „Stari grad“, Maja Dimitrijević – Mišković, predstavnik „Inicijative mladih za ljudska prava“ i Marko Živanović, predsednik đačkog parlamenta Prve beogradske gimnazije.

– Kancelarija za mlade otvorena je pre više od mesec dana i nalazi se u prostorijama Mesne zajednice „ Terazije“ 45 i u njoj rade mladi volonteri. Sa formiranjem Saveta za mlade koji je pre svega savetodavni organ, završili smo ovaj projekat i Kancelarija će biti zvanično puštena u rad 6. maja 2009. godine, kaže Risto Raco, član Opštinskog veća i jedan od koordinatora Kancelarija za mlade ispred opštine. Osim njega, za rad sa Kancelarijom ispred opštine određeni su Ana Danilović, zamenica predsednice opštine i Branka Aranđelović, član Opštinskog veća.