OФОРМЉЕН САВЕТ ЗА МЛАДЕ

Општинско веће Градске општине Стари град образовало је Савет за младе, као своје стално радно тело, који ће спроводити стратегију и акционе план политике за младе и том смислу предлагаће Општинском већу и председнику општине мере спровођења тог плана.

Савет за младе ће учествовати у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, културе, здравства, информисања, равноправности полова, спречавању насиља и криминалитета. Планирано је да Савет за младе подстиче сарадњу између општинских и омладинских организација у удружења и даје подршку реализацији њихових активности и да утиче предлозима на пројекте који се делимично или потпуно финансирају из општинског буџета.

Чланови Савета за младе су: Жарко Требјешанин, професор факултета, Тијана Морача из невладине организације „ Грађанска иницијатива“, Дубравка Гавриловић, руководилац Одељења за младе Градског центра за социјални рад, одељење Стари град, Миломир Протић, инспектор за малолетничку деликвенцију Полицијска станица Стари град, Драгана Повреновић, саветник за посредовање у запошљавању у националној служби за запошљавање, др Јасмина Купрешанин, лекар специјалиста ДЗ „ Стари град и руководилац Одељења за младе, Ранко Демировић, представник Црвеног крста „Стари град“, Маја Димитријевић – Мишковић, представник „Иницијативе младих за људска права“ и Марко Живановић, председник ђачког парламента Прве београдске гимназије.

– Канцеларија за младе отворена је пре више од месец дана и налази се у просторијама Месне заједнице „ Теразије“ 45 и у њој раде млади волонтери. Са формирањем Савета за младе који је пре свега саветодавни орган, завршили смо овај пројекат и Канцеларија ће бити званично пуштена у рад 6. маја 2009. године, каже Ристо Рацо, члан Општинског већа и један од координатора Канцеларија за младе испред општине. Осим њега, за рад са Канцеларијом испред општине одређени су Ана Даниловић, заменица председнице општине и Бранка Аранђеловић, члан Општинског већа.