OBAVEŠTENJA O JAVNOM UVIDU U DVA NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE NA OPŠTINI STARI GRAD

  1. OBAVEŠTENJE O JAVNOM UVIDU U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA IZMEĐU ULICA: DŽORDŽA VAŠINGTONA, BULEVARA DESPOTA STEFANA I CETINJSKE, GRADSKA OPŠTINA STARI GRAD

Nacrt plana detaljne regulacije bloka između ulica: Džordža Vašingtona, Bulevara despota Stefana i Cetinjske, Gradska opština Stari grad, izložen je na javni uvid u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta broj 43-45 (sala 2 u suterenu) u periodu od 20. 01. do 21. 02. 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

U toku javnog uvida, Nacrt plana biće izložen i na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs u rubrici „Gradski oglasi”.

Javna sednica održaće se 05. 03. 2020. godine u 13 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici kraljice Marije broj 1 (sala na 20. spratu)

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta broj 43-45 (sala 2 u suterenu).

Primedbe na predložena rešenja, u pisanom obliku, mogu se dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, preko pisarnice u Ulici kraljice Marije broj 1, zaključno sa 21. 02. 2020. godine.

  1. OBAVEŠTENJE O RANOM JAVNOM UVIDU POVODOM IZRADE PLANA GENERALNE REGULACIJE ŠINSKIH SISTEMA U BEOGRADU, SA ELEMENTIMA DETALJNE RAZRADE ZA I FAZU PRVE LINIJE METRO SISTEMA

Elaborat za rani javni uvid povodom izrade Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema, izložen je na rani javni uvid u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici 27. marta broj 43-45 (sala u suterenu), u periodu od 03. 02. do 06. 03. 2020. godine, svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Informacije o predloženim rešenjima, zainteresovanim licima, davaće predstavnik obrađivača Plana, utorkom i četvrtkom od 12 do 18 časova, u zgradi Gradske uprave Grada Beograda, Ulica 27. marta broj 43-45 (u suterenu).

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na predložena rešenja u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove Grdaske uprave grada Beograda, Ulica kraljice Marije broj 1, najkasnije do 06. 03. 2020. godine.