ОБАВЕШТЕЊА О ЈАВНОМ УВИДУ У ДВА НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ОПШТИНИ СТАРИ ГРАД

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЏОРЏА ВАШИНГТОНА, БУЛЕВАРА ДЕСПОТА СТЕФАНА И ЦЕТИЊСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Нацрт плана детаљне регулације блока између улица: Џорџа Вашингтона, Булевара деспота Стефана и Цетињске, Градска општина Стари град, изложен је на јавни увид у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта број 43-45 (сала 2 у сутерену) у периоду од 20. 01. до 21. 02. 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Јавна седница одржаће се 05. 03. 2020. године у 13 часова, у згради Градске управе Града Београда, у Улици краљице Марије број 1 (сала на 20. спрату)

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта број 43-45 (сала 2 у сутерену).

Примедбе на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, преко писарнице у Улици краљице Марије број 1, закључно са 21. 02. 2020. године.

  1. ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ, СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ЗА I ФАЗУ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА

Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана генералне регулације шинских система у Београду, са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система, изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта број 43-45 (сала у сутерену), у периоду од 03. 02. до 06. 03. 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача Плана, уторком и четвртком од 12 до 18 часова, у згради Градске управе Града Београда, Улица 27. марта број 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на предложена решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Грдаске управе града Београда, Улица краљице Марије број 1, најкасније до 06. 03. 2020. године.